Aktuális / HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetés

HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetés

2022.03.16. - 2022.03.25.HIRDETMÉNY

ismételt véleményezési szakasz

 

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Önkormányzat által megrendelt az Ölbői Helyi Építési Szabályzatának módosítása  gazdasági területen (HÉSZ 35.§ (2) bekezdés módosítása) c. terv javított változata elkészült.  A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.
 

 A véleményezési szakasszal párhuzamosan Ölbő község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete szerint a lakosság és a partnerség is véleményezheti.

 A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

 

 

 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.olbo.huCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Ölbő Község Önkormányzata - Magyar