Pályázatok / Minibölcsőde építése Ölbőn

Minibölcsőde építése ÖlbőnMinibölcsőde építése Ölbőn

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008

Kedvezményezett neve: Ölbő Község Önkormányzata

A Projekt címe: Minibölcsőde építése Ölbőn

Szerződött támogatás összege: 125 977 011 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.27.

Ölbő Község Önkormányzata a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorciumban sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra, melynek keretében 125.977.011 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008 azonosítószámú, „Minibölcsőde építése Ölbőn” című projekt támogatási szerződése 2020. június 5-én lépett hatályba.

A projekt keretében megvalósuló bölcsőde bővítése építési engedély köteles tevékenység volt. A vonatkozó engedélyezési eljárást már 2019. év elején lefolytatták és a vonatkozó építési engedélyt illetékes építésügyi hatóság kiállította, mely 2019. május 4-én véglegessé is vált.

A kiviteli tervdokumentáció elkészültét követően a mini bölcsőde építésének kivitelezési munkáira vonatkozóan 2020.12.23-án megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az újabb közbeszerzési eljárás megindítására 2021.01.26-én került sor. Az ajánlati felhívásban előírt 2021.02.08-i határidőig 2 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot a Büki Lakásépítő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság adta nettó 88.281.762 Ft + ÁFA összeggel. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2021. március 3-án kötötték meg.

A kivitelezési munkálatok a tervezett ütemezés szerint valósultak meg. A műszaki átadás-átvételi eljárást 2021. október 29-én indították meg, és 2021. november 13-án zárták le.

A fejlesztés eredményeként az önkormányzat régi szándéka teljesedett be, Ölbőn helyben igénybe vehetővé vált a bölcsődei ellátás. A község a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését olyan infrastruktúrával rendelkező intézményben biztosíthatja, melyet a családok jó szívvel egyre növekvő számban vesznek igénybe, így a fejlesztés hozzájárul a gyermekes szülők foglalkoztatási lehetőségeinek bővüléséhez, az életminőség javulásához.

Az elnyert európai uniós támogatás segítségével új, egy csoportszobás minibölcsőde épült, amely 7 gyermek számára tud férőhelyet biztosítani.

 A kialakított minibölcsőde épülete egyszintes, alápincézetlen, hasznos alapterülete 186,3 m2. Az épület főbejárata a nyugati oldalon található. Az intézményben elhelyezett gyerekek élelmezését melegítő konyha és tejkonyha látja el, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, a jogszabályban megfogalmazott követelményeknek megfelelően. A személyzet számára öltözőt, saját vizesblokkot és teakonyhát alakítottak ki. A fűtés kondenzációs gázkazánnal történik, mely a gépészeti helyiségben található. Az épülethez játszóterasz és játszóudvar is tartozik, és a berendezéshez szükséges eszközök beszerzése is megtörtént a projekt megvalósítása során.

Az új bölcsőde kivitelezése az előírások szerint akadálymentes módon, a korszerű energiahatékonysági szempontok figyelembevételével készült el.

A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor került. A beszerzett eszközök és egyéb berendezési tárgyak, eszközök közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódónak, a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően elengedetlenül szükségesek az új csoportszoba működéséhez. A játszótéri eszközök tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3 év alatti korosztály) igényeinek megfelelnek.

A projekt eredményeként összesen 7 db, újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely kialakítása valósult meg.


Kapcsolódó galéria:Ölbő Község Önkormányzata - Magyar