Gazdaság / Infrastruktúra

InfrastruktúraAz ivóvizet a község a Szelestén lévő vízműből kapja, amely két mélyfúrású kútból nyeri a vizet. Ezek közül az egyik Ölbő területén van, melynek kapacitása 600 l/perc és kihasználtsága 70 %-os. A felszínre hozott víz vastalanítás után kerül a vízhálózatba, a minőségével nincsenek problémák. Az ivóvíztisztító kapacitása 25m3/óra és 1976-ban lett üzembe helyezve. A településen 6 km a vízhálózat hossza, amiből 2 km körvezetékes. A településen gyakorlatilag minden lakás be van kötve a hálózatba, amely eredmény a kistérségi, megyei és országos átlaghoz képest is nagyon jónak mondható.
A településen kiépített szennyvízhálózat nincs. A lakások saját szikkasztókkal rendelkeznek (egyedi műtárgyakban gyűjtik a szennyvizet), melyek nagy része sajnos nem zárt rendszerű, így környezetvédelmi szempontból fontos problémát jelenthet a szennyvíz elszivárgása. Szennyvíztisztító nincs a településen, a szennyvizet a sárvári tisztítóba szállítják. A csapadékvíz elvezetése – ahol részben, vagy teljesen kiépített – felszíni árkokon keresztül történik. A rendszer behálózza a teljes belterületet, és a vizet a Kőris-patakba vezeti. Belvíz- és árvízveszély van a településen Berekszer területén. A településen 1997-ben épült ki a gázhálózat. Az ingatlanok gázhálózatra való csatlakozási aránya ma körülbelül 90% és ez fokozatosan növekszik. Az áramszolgáltatás közép és kisfeszültségi elosztás légvezetéken történik. Az elektromos hálózatba bekapcsolt lakások aránya 100 %. A településen 1996-ban épült ki a vezetékes telefonhálózat. A településen az internet szolgáltatás elérhető.


« Vissza az előző oldalra!

Ölbő Község Önkormányzata - Magyar