Aktuális / Ölbői HÉSZ módosítás

Ölbői HÉSZ módosítás

2021.04.22. - 2021.05.13.HIRDETMÉNY

 

 

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Önkormányzatunk megrendelte az Ölbői Helyi Építési Szabályzatának módosítását  gazdasági területen (HÉSZ 35.§ (2) bekezdés módosítása) c. terv elkészítését.  A terv partnerségi-államigazgatási egyeztetési tervdokumentációja elkészült.

 

Az egyeztetési tervdokumentáció a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 41.§ ún. egyszerűsített eljárás keretében kerül az államigazgatási szervek elé véleményezésre. A véleményezési szakasszal párhuzamosan Ölbő község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete szerint a lakosság és a partnerség is véleményezheti.

 

 

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

 

 

 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.olbo.hu

 

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:

 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

  • a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

Levelezés: Ölbő község Önkormányzata 9621 Ölbő, Fő u. 32.

illetve e-mailben a főépítésznél

***

 

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett

elektronikus úton teszi lehetővé

 

A lakossági véleménynyilvánítás határideje:

A Koronavírus miatt életbe lépett jogszabályok értelmében Ölbő község Önkormányzata a partnerségi rendelet szerinti lakossági fórumot az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképvédelmi szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a lakossági fórum elektronikus (település honlapján) úton folytatható le, amely során a véleményezők észrevételeiket az alábbiak szerint tehetik meg:

 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

  • a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

Levelezés: Ölbő község Önkormányzata 9621 Ölbő, Fő u. 32.

illetve e-mailben a főépítésznél

 

 

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

 

 

 

Ölbő, 2021. április 22.

                                                                                                              

                                                                                                Smideleus László sk.

                                                                                                      polgármester

 


« Vissza az előző oldalra!

Ölbő Község Önkormányzata - Magyar